Åpen Visning Torvsalen 09.januar 2020 (10)

torvsalen dekket med runde bord sett ovenfra og ned