Retur av emballasje

Vi setter stor pris på at du returnerer emballasjen.

Varme- og kjølekasser kan returneres til utleveringssted eller direkte til oss i Kjøkkelvikveien 75.

Innhold fra kassene (koldtbordfat, aluminiumsformer etc.) trenger ikke å returneres.

emballasje - isoporkasser