Avbestilling og endring av antall

Vi har følgende betingelser for endring av din bestilling:

Vi oppfordrer til å bestille i god tid. Det vil si minimum 4 dager før arrangementet for kaker, selskapsmat og varmmat, og minimum 2 dager før for enkel brødmat og lignende.

Avbestilling og endring kan skje kostnadsfritt inntil 4 dager før maten skal leveres/selskapet skal avholdes. Ønsker om avbestillinger eller justeringer etter det kan bli avslått og bestilling faktureres hel- eller delvis.

Avbestillinger som skjer mellom 4 og 1 dag før avtalt faktureres 50% av beløpet

Avbestillinger som skjer samme dag som avtalt levering faktureres 100 % av beløpet

Oppjustering av antall personer på koldtbord og varmretter kan skje inntil 2 dager før levering

Nedjusteringer av antall personer må skje innen 4 dager før levering.

I julebords- og konfirmasjonstider gjelder disse betingelser:

I høysesong (jul og konfirmasjon) ønsker vi bestillingene minst 2 uker før arrangementet for å kunne garantere levering. Du kan endre kostnadsfritt inntil én uke før selskapet. Selv om vi forsøker å strekke oss det vi kan, kan bestillinger og endringer siste uken før levering bli avvist.

Kontakt oss for informasjon eller bestillingsforespørsler.

Ta kontakt med oss på telefon 55 50 75 00